Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 15 augusti 2017

1. Vårt åtagande och ansvar

SmartCode Europa AB, 556938-6773, (”SeeYou”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) prioriterar högt att skydda och respektera den personliga integriteten för alla individer vars personuppgifter vi behandlar som en del i vårt tillhandahållande av produkter och tjänster (allt kallat ”tjänster” nedan, vilket också inkluderar produkter och tjänster tillhandahållna av närstående bolag inom SeeYou-koncernen). Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även de val som du har.

Denna Sekretesspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken SeeYou är personuppgiftsansvarig. Våra webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till tredje parters webbsidor eller tjänster som inte kontrolleras av oss. Om du besöker sådana webbsidor eller använder sådana tjänster, notera att denna Sekretesspolicy inte gäller för sådana tredje parters personuppgiftsbehandling, varför vi uppmanar dig att noggrant granska hur sådana tredje parter behandlar personuppgifter innan du använder deras webbsidor eller tjänster.

2. Personuppgifter behandlade av oss

Vi behandlar personuppgifter som vi inhämtat i samband med att du registrerat dig för våra tjänster och genom dina kontakter med oss, våra närstående bolag och tredje parter som handlar för räkning, och när du deltar i tävlingar, undersökningar, enkäter och liknande, och annars genom din användning av våra webbsidor och tjänster. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt namn, personnummer, adress, e-post, IP-nummer, identifieringsdata för enheter som du använder för att få tillgång till och använda våra webbsidor och tjänster, bankkonto-uppgifter och transaktionshistorik (inklusive lokaliseringsdata).

Vi kan också komma att behandla personuppgifter som vi inhämtar från utvalda tredje parter såsom kreditupplysningsföretag, andra finansiella institut och från publikt tillgängliga källor. Tredje parter som vi inhämtar personuppgifter ifrån kan också vara t.ex. sociala nätverk eller liknande som du har kopplat till ditt SeeYou-konto.

3. Hur vi använder personuppgifter

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke-behöriga tredje parter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhanda våra tjänster, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Personuppgifterna behandlas också för att tillgodose dig med nyheter, information och marknadsföring rörande våra, och andra liknande, tjänster. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att förbättra och utveckla våra webbsidor och tjänster.

I tillägg till ovan kan vi komma att behandla personuppgifter för legitima kreditbedömnings- och riskhanteringsändamål, för att motverka missbruk av våra tjänster och brott mot relevanta avtalsvillkor, samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och regler utfärdade av våra inlösande banker och relevanta kortnätverk.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra närstående bolag och tredje partner för de syften som beskrivs ovan, inklusive till parter som befinner sig utanför EU/EES. Våra inlösande banker och relevanta kortnätverk kan också komma att behandla dina personuppgifter som en del i deras eget arbete med att motverka bedrägeri och för riskhanteringsändamål. Utvalda tjänsteleverantörer, såsom vissa kreditupplysningsföretag, kan också komma att behandla dina personuppgifter för att förbättra och utveckla sina egna tjänster.

Om du har sammankopplat ditt SeeYou-konto med ett socialt nätverk, kan vi också komma att dela vissa personuppgifter med andra användare av det sociala nätverket. Personuppgifter som vi delar på det sättet är begränsat till sådana personuppgifter som du har möjliggjort för oss att inhämta genom det sociala nätverket, såsom din profilbild och annan liknande information relaterat till din profil.

4. Ditt samtycke och dina val

Genom att registrera dig för och/eller använda någon av våra tjänster, samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Sekretesspolicy, inklusive eventuell överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och till att motta elektronisk marknadsföring från oss och från våra närstående bolag och samarbetspartners. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss.

Vi kommer rätta och uppdatera dina personuppgifter på din begäran eller om vi själva blir medvetna om att vissa uppgifter inte längre är korrekta. Om du vill rätta eller uppdatera vissa personuppgifter, eller återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss, är du välkommen att kontakta oss på dataprotection@SeeYou.io.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling såsom den beskrivs i denna Sekretesspolicy, kan vi bli förhindrade att tillhandahålla dig våra tjänster och kan därför komma att säga upp relevanta avtal med dig, se relevanta avtalsvillkor för mer information. Dessutom kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för legitima syften, såsom för att fullgöra ett avtal med dig, för att skydda våra intressen i samband med tvist eller för att fullgöra legala skyldigheter.

Cookies

På SeeYou använder vi cookies för att mäta, testa, anpassa och underlätta användningen av vår hemsida och tjänst. Cookies ger oss en förståelse för hur webtjänsten används och underlättar på så sätt för oss i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, så att du kan få den bästa möjliga upplevelsen. Vi använder också sessionscookies vilket ökar säkerheten när du använder ditt konto på SeeYou. Sessionscookies samlar ingen personlig information från dig och försvinner så fort du stänger ner din webbläsare.

Den data som vi samlar in är bland annat:

SeeYou använder även cookies från tredje part. Dessa används främst för följande ändamål:

När du besöker våra webbplatser så kommer annons-cookies att lagras på din dator, så att vi kan förstå var du har varit på webbplatsen. Våra partners inom display-annonsering, t.ex Google, låter oss sedan presentera annonser för dig på andra webbplatser baserat på din tidigare interaktion med oss. Denna annonserings-teknik lagrar inte personuppgifter såsom ditt namn, e-mailadress, postadress eller telefonnummer.

Vi använder Facebook-cookies för att du ska kunna ”gilla” och dela våra sidor. Facebook skapar cookies som registrerar hur många som ”gillar” och delar våra sidor och om du är inloggad på Facebook eller inte. Facebook använder vissa cookies som försvinner när du stänger ner din webbläsare, och vissa sparas även efter det att du stängt ner din webbläsare. Du kan läsa mer om Facebooks cookies här (https://www.facebook.com/help/cookies).

Genom att använda SeeYou samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Du kan när som helst radera specifika cookies eller inaktivera möjligheten att SeeYou sparar cookies i din webbläsare.

Att inaktivera cookies i din webbläsare är inte svårt och tar bara någon minut.

Här nedan finns länkar till guider för de vanligaste webbläsarna:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv

Safari: https://www.apple.com/support/mac-apps/safari/

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/Tillåt%20eller%20blockera%20kakor

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11